Alla barnen skämt: Regina

Regina
Alla barnen skrattar nöjt utom Regina, det var henne dom pina