Alla barnen skämt: Nor

Nor
Alla barnen drunknade, förutom Nor, det var hennes snor