Alla barnen skämt: Matt

Matt
Alla barnen svänger i kurvan utom Matt, han har ingen ratt