Alla barnen skämt: Josefina

Josefina
Alla barnen skrattar nöjt utom Josefina, det var henne dom pina