Alla barnen skämt: Frideborg

Frideborg
Alla barnen hade ful dialekt utom Frideborg, hon kom från Göteborg