Alla barnen skämt: Enar

Enar
Alla barnen vårdade naturen utom Enar, för han knäckte alltid grenar.