Alla barnen skämt: Edit

Edit
Alla barnen drog på bio utom edit, hon fick inte följa me' dit.