Alla barnen skämt: Bruno

Bruno
Alla barnen spelade poker utom Bruno, han ville bara spela uno