Alla barnen skämt: Bertil

Bertil
Alla barnen slapp att bli mobbade utom Berra, för det var honom som dom terra