Alla barnen skämt: Berra

Berra
Alla barnen tyckte det var roligt på slakteriet utom Berra, för han blev styckad på en kärra.