Alla barnen skämt: Benke

Benke
Alla barnen tyckte om att fiska utom Benke, det var han som var sänke.