Alla barnen skämt: Axelina

Axelina
Alla barnen skrattar nöjt utom Axelina, det var henne dom pina