Alla barnen skämt: Albertina

Albertina
Alla barnen skrattar nöjt utom Albertina, det var henne dom pina