Alla barnen skämt: Albertina

AlbertinaAlla barnen skrattar nöjt utom Albertina, det var henne dom pina