Alla barnen skämt: Albert

AlbertAlla barnen gick på toa utom Albert, han fick bara ut en fjärt.