Alla barnen skämt: Albert

Albert
Alla barnen gick på toa utom Albert, han fick bara ut en fjärt.