Alla barnen skämt: Adolf

Adolf
Alla barnen gillade fotboll utom Adolf, han var överklass och spelade bara golf.