Alla barnen skämt: Adolf

AdolfAlla barnen gillade fotboll utom Adolf, han var överklass och spelade bara golf.