Alla barnen skämt: Ada

AdaAlla barnen kom över vägen utom Ada, hon blev påkörd av en Lada
AdaAlla barnen var glada förutom Ada för hon hade en skada
AdaAlla barnan förstod utom Ada, hon fattade nada
AdaAlla barnen bodde i fina hus utom Ada, hon bodde i en lada