Alla barnen skämt: Zeke

Zeke
Alla barnen var solbrända utom Zeke, han var den ända bleke