Alla barnen skämt: Vincent

Vincent
Alla barnen spela med i orkestern utom Vincent, han hade inget instrument