Alla barnen skämt: Vilhelmina

Vilhelmina
Alla barnen skrattar nöjt utom Vilhelmina, det var henne dom pina