Alla barnen skämt: Vilhelm

Vilhelm
Alla barnen dog av cykelturen förutom Vilhelm, han hade hjälm.