Alla barnen skämt: Viktor

Viktor
Alla barnen fick sin veckopeng utom Viktor, för han hade inte gjort sina plikter.