Alla barnen skämt: Ulrika

Ulrika
Alla barnen bor i Afrika förutom Ulrika för hon är en av de rika