Alla barnen skämt: Tyr

Tyr
Alla barnen slapp vinterkräksjukan, utom Tyr, det är han som spyr