Alla barnen skämt: Tindra

Tindra
Alla barn stannade vid övergångsstället förutom Tindra, henne kunde ingen hindra