Alla barnen skämt: Sofie

Sofie
Alla barnen åt av soppan utom Sofie, hon låg däri.