Alla barnen skämt: Sofia

Sofia
Alla barnen sprang ut ur det brinnande huset förutom Sofia, hon var Lucia.
Sofia
Alla barnen hade ett fint hem utom Sofia, hon bodde i en svinstia
Sofia
Alla barnen gick hem efter söndagsgudstjänsten utom Sofia, hon bodde i kyrkans sakristia.