Alla barnen skämt: Shahed

Shahed
Alla barnen var made in china förutom Shahed, hon var made in the bed