Alla barnen skämt: Ralf

Ralf
Alla barnen blev kalops hos kannibalerna utom Ralf och Petter, dom blev efterätter