Alla barnen skämt: Rakel

Rakel
Alla barnen var vanliga utom Rakel, hon var ett spektakel.