Alla barnen skämt: Ragna

Ragna
Alla barnen fiskade vithaj, utom Ragna, det var med henne de agna'