Alla barnen skämt: Petter

Petter
Alla barnen åt spaghetti utom Petter, för han åt servetter.