Alla barnen skämt: Nina

Nina
Alla barnen tycker om att klappa djur utom Nina, hon tycker om att pina.