Alla barnen skämt: Ned

Ned
Alla barnen kommer som de är utom Ned, som är förklädd.