Alla barnen skämt: Moses

Moses
Alla barnen låg i sin säng utom Moses, han låg i vassen