Alla barnen skämt: Mila

Mila
Alla barnen tog flyget till Island utom Mila, hon valde att bila.