Alla barnen skämt: Marita

Marita
Alla barnen var konstnärer utom Marita, hon kunde inte rita
Marita
Alla barnen hade bra matsmältning utom Marita, hon kunde inte skita.