Alla barnen skämt: Marina

Marina
Alla barnen skrattar nöjt utom Marina, det var henne dom pina