Alla barnen skämt: Maria

Maria
Alla barnen trivdes hemma utom Maria för hon bode i en stia
Maria
Alla barnen åt på McDonalds utom Maria hon åt på pizzeria
Maria
Alla barnen var rika utom Maria, hon hade bara en tia.
Maria
Alla flickor var blyga inför pojkar utom Maria, för hon skulle alltid fria
Maria
Alla barnen åt på McDonalds utom Maria, hon hade anorexia