Alla barnen skämt: Majken

Majken
Alla barnen kom hem förutom Majken, henne hade de offrat på hajken