Alla barnen skämt: Lunna

Lunna
Alla barnen drack ur glas förutom Lunna, hon drack ur en öltunna