Alla barnen skämt: Kim

Kim
Alla barnen hade tråkigt på festen utom Kim, han sniffade lim
Kim
Alla barnen rökte hasch utom Kim, han hade bara råd med lim