Alla barnen skämt: Katarina

Katarina
Alla barnen skrattar nöjt utom Katarina, det var henne dom pina