Alla barnen skämt: Karolina

Karolina
Alla barnen skrattar nöjt utom Karolina, det var henne dom pina