Alla barnen skämt: Karla

Karla
Alla barnen frös utom Karla, för hon hade gått i dvala