Alla barnen skämt: Karim

Karim
Alla barnen kunde rappa förutom Karim, han kunde inga rim.