Alla barnen skämt: Judit

Judit
Alla barnen låg döda av alkoholförgiftning utom Judit, det var hon som hade bjudit