Alla barnen skämt: Isa

Isa
Alla barnen hadde sexualkunskap utom Rangnar och Isa, för det var dom som visa.