Alla barnen skämt: Ingeborg

Ingeborg
Alla barnen hade kul på syslöjden utom Ingeborg, hon stack sig för hon hade ingen fingerborg.