Alla barnen skämt: Ina

Ina
Alla barnen drog till Japan, utom Ina, hon drog till Kina