Alla barnen skämt: Hjalmar

Hjalmar
Alla barnen kom hem med tåget utom Hjalmar, han föll av i Kalmar.